Drenaj Şebekesi Tasarım ve Modelleme

Drenaj Şebekesi Tasarım ve Modelleme

Etkili atık su ve yağmur suyu yönetimi, hem sel tehlikesinin azaltılmasında, hem de hastalıkların önlenmesi yoluyla halk sağlığında kritik bir rol oynar. Atık su, evsel, tarımsal ve endüstriyel işlemler yoluyla üretilir ve yeniden kullanılmadan veya doğal su döngüsüne geri verilmeden önce insan kaynaklı kirlenmenin giderilmesi için arıtılması gerekir. Kanalizasyon şebekeleri, atık suları kanalizasyon arıtma işlerine temizlik amaçlı ileten boru, rögar, pompa, elek ve kanalların fiziksel altyapısını oluşturmaktadır.

BGS msKanal Yazılım:

Atıksu ve Drenaj Şebekelerinin Hesaplanması, Tasarımı ve Modellenmesi için kullanılır.

Farklı ülkeler için uluslararası standartları ve yerelleştirmeyi destekler.

Taşkın Modelleme bölümü, Atık su ve Yağmur suyu Şebekelerinin Dinamik Modellenmesini Zaman ile birlikte sağlar ve riskli alanları analiz eder.

Dinamik modelleme sayesinde hasarların azaltılması ve önlenmesine yardım eder.

LinkedIn
YouTube
Instagram
Facebook