Kayıp ve Kaçak Analizi

Kayıp ve Kaçak Analizi

Su kayıp ve kaçağı, sisteme basılan su ile faturalanan su arasındaki fark olarak tanımlanır.

Her su dağıtım sisteminde, genel işletme ömrü boyunca su kayıp ve kaçağı meydana gelir.

Bu durum sadece ek işletme maliyetlerine neden olmakla kalmaz, aynı zamanda olumsuz sosyal ve ekolojik etkileri de vardır.

Su kayıp ve kaçağını azaltmak, su tedarik hizmetlerinin kaynak verimliliğini artırmanın en önemli yollarından biridir. Su kıtlığı, su varlığı ve enerji tüketimi gibi toplumsal ve çevresel sorunların yanı sıra, su dağıtım sistemlerindeki kaçaklar, su sağlayıcılar için teknik sorunlara neden olabilir. Yüksek düzeyde bir kayıp genellikle eski altyapı ve bu buna bağlı boru patlamaları ile bağlantılıdır. Şebekedeki boru patlamaları ve sızıntılar, güvenilirliğini, hizmet sürekliliğini ve kirlenme riskini arttırır. Ayrıca, çok fazla sızıntı varsa ağın doğru ve güvenilir bir şekilde işletilmesi ve modellenmesi daha zordur.

LinkedIn
YouTube
Instagram
Facebook