Akıllı Şehirler

Akıllı Şehir

Şehirler sayısallaştıkça, planlamadan performansa kadar veri odaklı bir yaklaşım öne çıkmaktadır. Bu yaklaşımın sonucu olarak da sayısal ikizler giderek yaygınlaşmaktadır. Sayısal ikiz kullanımının faydaları; şehir altyapısının yönetilmesi ve işletilmesi, şehrin planlanması, projelerin görselleştirmesi, modellenmesi ve simülasyonu, altyapı esnekliğinin desteklenmesine ek olarak paydaşlar ve sakinlerle iş birliği olanaklarını arttırmaması konularında yoğunlaşmaktadır. Sayısal ikizler sayesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan, şehir ekosistemine ve hatta vatandaşlarına kadar tüm paydaşlar, şehir altyapısı ve hizmetlerine yönelik işbirlikçi bir yaklaşımdan yararlanır.

Sayısal ikizler, şehrin bina stoku ve altyapısını da içeren entegre bir yerüstü ve yeraltı bilgi modelini oluşturur.

Şehirler Neden Sayısal İkizlere İhtiyaç Duyar:

  • Kurum ve kuruluşlar arasında oluşan planlama ve uygulama ekosistemi içerisinde üreyen güvenilir bilgilerin kolayca paylaşılmasını sağlayarak, üstyapıdan altyapıya kadar tüm konularda büyük destek sağlar.
  • Ayrık olarak üretilen ve biriktirilen verilerin birleştirilebilmesini ve entegre edilmesini sağlar.
  • Değişimin sistematik olarak takip edilmesinde, yönetilmesinde ve görselleştirilmesinde kullanılır.
  • Kilit karar vericiler için eyleme dönüştürülebilir öngörülerin üretilmesini sağlar.
  • Yüksek performanslı ve iş birliğine dayalı ekiplerin oluşturulabilmesini beraberinde getirir.
  • Şehrin her türlü oluşumunda tüm paydaşların ve halkın katılımını sağlar.
LinkedIn
YouTube
Instagram
Facebook