TerraPhoto

TerraPhoto, lazer tarama verileri ile aynı oturumda toplanan görüntülerin işlenmesi ve değerlendirilmesi için geliştirilmiştir. Nokta bulutundan oluşturulan arazi modeline bağlı ortomozaik oluşturma ve görüntü rektifikasyonu işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Otomatik ve manuel bağlama noktaları ile görüntü konumları dengelenebilmekte, görüntü bloğunun doğruluğunu arttırmak için yer kontrol noktaları da dahil edilebilmektedir.

Özellikler

 • Nokta bulutu, ASCII (xyz, txt) nokta dosyaları ve grafik elemanları (CAD) kullanarak üçgen model oluşturma
 • Nokta ve eleman sayısı sınırlamadan yüksek performanslı üçgenleme
 • DEM, DTM, DSM, nDSM oluşturma
 • Grid ve Prizmoidal Hacim Hesaplama
 • Aliyman Hacim Hesaplama
 • Tünel Kesiti Oluşturma ve Tünel Hacim Hesaplama
 • Enkesit ve Boykesit Oluşturma
 • Gölge Kabartma Modeli
 • Eş Yükseklik Eğrisi Oluşturma
 • Grid Model Oluşturma
 • Su toplama alanlarının tespiti (Drenaj)
 • Raster Model Oluşturma
 • Taşkın Analizi
 • Yüzey Karşılaştırma ve Birbirinden Çıkarma
 • Yüzey Kesiştirme
 • Model üzerine elemen indirgeme (Drape)
 • Tematik gösterim
 • Domain ve Region Tanımlama
LinkedIn
YouTube
Instagram
Facebook