3d Şehir Modelleme

3B Şehir Modelleme

3B şehir modelleri, kentsel alanların sayısal benzerlerini sağlayarak, kentsel rüzgar ve dağılım simülasyonları, enerji çalışmaları, gürültü çalışmaları ve planlı bir mimari tasarımın bağlamına yerleştirilmesini sağlamak gibi çeşitli analiz türleri sayesinde birçok uygulamayı kolaylaştırmak için kullanılabilir. Bu uygulamalar: görüş hattı ve gölge analizi, yeraltı kablo ve boru hatları ile kesişme tespiti, rüzgar sirkülasyonunun etkisi olarak sayılabilir. Listeyi uzatmak mümkündür. Semantik bilgiler de içeren bu 3B modeller, 3B yüzey modellerinden (bilgisayar grafiklerinde ve oyun dünyasında olduğu gibi) ve ham nokta bulutlarından bu anlamda farklılaşır ve çeşitli üstünlükler sağlar. Bahsi geçen diğer metotlar görselleştirme ve görsel analiz için kullanılabilir, fakat diğer birçok mekansal analiz uygulamaları için uygun değildir.

LinkedIn
YouTube
Instagram
Facebook