TerraModeler

TerraModeler, arazi ve yüzey modelleri oluşturmak, düzenlemek ve değerlendirmek amacıyla üretilmiştir. Lidar nokta bulutu, XYZ ASCII dosyaları ve grafik CAD elemanları gibi farklı kaynaklardan elde edilen farklı türlerdeki verilerden düzensiz üçgen ağı (Triangulated Irregular Network (TIN)) oluşturabilmektedir. Oluşturulan TIN modellerinden; eş yükseklik eğrisi, grid, renkli üçgen ağı, renkli kabartma yüzeyi, yükseklik etiketi, eğim vektörleri, ve dokuya sahip yüzeyler oluşturulabilmektedir.  

Üçgen modellerin oluşturulmasına ek olarak; görüntü formatlı model oluşturma, boykesit ve enkesit çıkarımı, hacim hesabı, prizmoidal hacim hesabı, aliyman hacim hesabı, tünel hacim hesabı, yüzey karşılaştırma ve birbirinden çıkarma, yüzey kesiştirme, model üzerine elemen indirgeme (drape), tematik gösterim, domain tanımlama, region tanımlama işlemleri yapılabilmektedir.  

Özellikler

 • Hava ve mobil lidar sistemleri ile elde edilen görüntülerle; n okta b ulutu ve vektör verilerden faydalanarak ortofoto üretimi ( Ortho & True Ortho)
 • Manuel Nokta Bulutu sınıflandırmasını desteklemesi için Quick Ortho üretimi
 • Nokta bulutu ile oluşturulan üçgen model ile her pixel için yükseklik değeri hesaplama
 • Ortomozaikteki renk farklılıklarının renk noktaları ( color points ) kullanılarak düzeltilmesi
 • Ortomozaikteki görüntülerin birleşme çizgilerinin ( seamline ) düzeltilmesi
 • Kamera kalibrasyonu
 • Çeşitli Hava ve Mobil sistemlerin kalibrasyon formatlarını tanıma
 • Manuel, Otomatik ve Yarı Otomatik olarak bağlama noktası işaretleme
 • Eğik görüntülerden faydalanarak bina cephelerinin çıkarılması
 • 3B kent modeli üretimi (Collada, CityGML)
 • Arazi Modeli üzerine ortofoto giydirme
 • Görüntülerden nokta bulutuna renk değerlerinin aktarılması
 • Video ve Animasyon oluşturma (Fly through movie)
 • Birçok görüntü formatını destekleme (ECW, GeoTIFF, TIF, BMP, CIT, COT, RLE, PIC, PCX, GIF, JPG2000, PMG)
 • Raster Dosya Format Dönüşümü
LinkedIn
YouTube
Instagram
Facebook