Dma Tasarımı Planlama ve Hidrolik Modelleme

DMA Tasarımı, Planlama ve Hidrolik Modelleme

Son birkaç on yılda artan nüfus ve kentleşme, su kullanımında katlanan bir artışa yol açmıştır. Talepteki bu artış, su şebekelerinin son derece verimli ve yüksek oranda ölçülebilir olmasını gerektirmektedir.

İzole Alt Bölgeler (DMA’lar), su arzını nitelik ve nicelik olarak iyileştirmenin en umut verici yöntemlerinden biridir. Kayıp ve kaçaklar, kullanıcılara su sağlayan kurum ve kuruluşlar için büyük bir sorundur. DMA tasarımı, su arzını niteliksel ve niceliksel olarak iyileştirmenin yanında kayıp ve kaçaklar azaltılmasına yardımcı olur.

BGS Otomatik DMA (İzole Alt Bölgeler) Tasarım Yazılımı:

Bir içme suyu şebekesinin izole alt bölgelere tam otomatik olarak ayrılmasını sağlar. Mevcut şebekenin hidrolojik yapısının analizi, bu analiz doğrultusunda minimum değişiklikle (maliyet ile) belirlenecek sayıda bir dizi DMA (izole alt bölge) oluşturarak, şebekenin kullanım, basınç ve diğer değerlerini ölçülebilir ve kontrol edilebilir hale getirir.

LinkedIn
YouTube
Instagram
Facebook