Akıllı Altyapılar

Akıllı Altyapı

Akıllı altyapı, verimlilik, sürdürülebilirlik, üretkenlik ve güvenlik hedeflerine ulaşmak için verilerin derlenmesine ve analiz edilmesine yardımcı olan farklı teknolojik araçlar aracılığıyla içerdiği tüm unsurların entegre bir şekilde yönetilmesini sağlayan siber-fiziksel bir sistem olarak tanımlanabilir.

Başka bir tanım: “Akıllı altyapı, bir konuyla ilgili konularda karar vermeyi iyileştirmek için bir veri geri bildirim döngüsü kullanan akıllı bir sistemdir. Sensörler tarafından toplanan verilere dayalı olarak izleyebilen, ölçebilen, analiz edebilen, iletişim kurabilen ve hareket edebilen bir sistem.”

Akıllı altyapılar yalnızca fiziksel yapılarına (kablolama, sensörler vb.) değil, aynı zamanda dört ilkeye de dayanır: veri, analitik, geri bildirim ve uyarlanabilirlik.

LinkedIn
YouTube
Instagram
Facebook