Drenaj Şebekesi Risk Yönetimi

Drenaj Şebekesi Risk Yönetimi

İlgili kurum ve kuruluşların teknik şartnamelerinde atık su ve yağmur suyu şebekelerinin eğim, hız, doluluk oranı gibi parametreler dikkate alınarak hesaplanması ve boyutlandırılması gerekmektedir.

Atık su ve Yağmur suyu Şebekelerinin Zamana göre Dinamik Modellenmesi; ilgili kurum ve kuruluşların, yerçekimi ile çalışan şebekelerdeki rögar elemanlarının analizi, şebekedeki atık su ve/veya yağmur suyunun rögar içinde ne kadar yükseleceği ve rögar kapağı veya başka bir elemandan çıkıp çıkmayacağı analizleri yapılabilmektedir.

LinkedIn
YouTube
Instagram
Facebook