Doğalgaz Dağıtım Şebekesi Modelleme

Doğalgaz Dağıtım Şebekesi Modelleme

CBS, ana hatlar ve servis hatları gibi boru hattı varlıklarının koordinatlarını izleyerek ve göreli mesafelerini hesaplayarak gerçek konumlarını belirleyebilmekte ve bu yolla varlık yönetimine yardımcı olmaktadır.

CBS, olay bilgilerini müdahale ekibiyle paylaşarak, bir sızıntı veya kaza durumunda daha hızlı müdahale süresi sağladığı için sızıntı yönetimi ve analizini hızlandırmaktadır.

CBS, tüketici verilerini biriktirir ve gelecekteki potansiyel tüketicileri belirlemek ve boru hattı ağını buna göre planlamak için çeşitli tematik haritalar hazırlanmasına yardımcı olur.

Anket ve haritalama yoluyla tüketicilerin arz ve taleplerinin incelenmesi, boru hattı ağının genişleme planlamasına yardımcı olur ve gelecekteki büyümenin tahmin edilebilmesini sağlar.

Tüm düğüm ve hatlardaki basınç, gaz giriş miktarı vb. gibi hesaplamaların yapılmasını ve çeşitli tasarım parametrelerini gösteren harita ve grafiklerin oluşturulmasını sağlar.

Tasarımın şantiye koşullarına uyacak şekilde değiştirilebilmesi esnekliğini getirir.

Otomatik olarak hesaplanan konumları manuel olarak ayarlama yeteneği sağlar

Minimum uzunlukla maksimum erişim sağlayacak şekilde güzargah planlamasına olanak verir.

Ağ tasarım süresini azaltır.

LinkedIn
YouTube
Instagram
Facebook