BGS Utilities

BGS SiteToolsTanıtım Videosu


BGS SiteTools Broşür


Referanslar

   İsmi ve yetenekleri büyük yazılımlarla üzerinde çalıştığınız projelere ait çeşitli formatlardaki veri ve sonuç grafik dosyalarınızı görüntülemek, üzerlerinde küçük değişiklikler yapmak ve en önemlisi bu büyük yazılımlarla yapamadığınız fakat hayati öneme sahip problemli işlere çözüm getirmek için geliştirdiğimiz bir destek yazılımıdır.

 • Yol, Demiryolu, Kanal, Açık Maden ve İstif Projeleri Arazi Hakediş İşleri Kübaj Hesap ve Durum/İlerleme Analizlerini yapabilirsiniz.
 • Girdi ve Çıktı Grafik Dosyalarınızı görüntüleyebilir ve detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
 • Çok kullanılan çeşitli formatlardaki CBS ve BDÇ dosyalarını görüntüleme ve farklı formatlara dönüştürebilme yeteneğine sahiptir: DGN, DWG, DXF, SHP, TAB, LandXML, vb…
 • Çeşitli yazılımlarla elde edilen veri dosyalarınızı bu dönüşüm özelliği sayesinde BGS SiteTools ile veya başka yazılımlarla kullanabilirsiniz.
 • Gerçeklik modellerini Üçgenlenmiş Arazi Modellerine dönüştürebilir veya olduğu gibi kullanabilirsiniz.
 • Yönetmeliklere uygun çıktılar üretebilirsiniz.

Özellikler

 • DGN, DWG, DXF, SHP, TAB, OBJ, LandXML ve benzeri formatlar
 • Gerçeklik Modeli – Üçgenlenmiş Yüzey Modeli Dönüşümü
 • LandXML – Üçgenlenmiş Yüzey Modeli Dönüşümü

 • Tüm Arazi Hafriyat Uygulamaları için; İki Ayrı Üçgenlenmiş Yüzey, Proje Sınırı ve/veya Enkesit Tanımlarını kullanarak:

 1. Enkesitlere dayalı olarak ilgili CAD Çizimleri ve Kübaj Raporunun Yönetmeliklere uygun olarak üretimi

2. Aynı Bölgenin Grid Modelleme ile Proje sınırı içindeki Kübaj Raporu ve Görsel Değerlendirmesinin üretimi

3. Yine Aynı Bölgenin Prizmalar Yöntemi ile Proje sınırı içindeki Hassas Kübaj Raporu ve CBS Değerlendirmesinin üretimi

 • Tüm Arazi Hafriyat Uygulamaları için; Üç Ayrı Üçgenlenmiş Yüzey, Proje Sınırı ve/veya Enkesit Tanımlarını kullanarak:

 1. Enkesitlere dayalı olarak ilgili CAD Çizimleri ve Durum/İlerleme Raporunun detaylı olarak üretimi.

2. Aynı Bölgenin Grid Modelleme ile Görsel Değerlendirmesi ve Durum/İlerleme Raporunun detaylı olarak üretimi.

 • Projenizin Girdi ve Çıktı dosyalarınızı anında inceleme olanağı.

 • Tüm Çıktılarınızın Yönetmeliklere uygun ve her türlü yazılımda kullanılabilir olması.

LinkedIn
YouTube
Instagram
Facebook