Orbit 3DM

Itwin Capture Manage and Extract

Büyük 3B Veri Setlerinin Kolay ve Hızlı Yönetimi

3B Veri Setlerinin Yönetimi ve Bu Verilerden Obje Çıkarımı

Itwin Capture Manage and Extract, farklı türlerdeki 3 boyutlu verilerin (3B Mesh Model, Nokta Bulutu, CAD, CBS Verileri) lokal, global veya bulut ortamında yönetimi, üretilmesi ve yayınlanması için kullanılan bir Bentley Systems çözümüdür.

Çok büyük boyutlardaki hava&mobil fotoğrafları, panoramik görüntüler, nokta bulutu, 3B gerçeklik modeli, 3B vektör verileri ve diğer CBS veri kaynakları gibi birçok farklı veri tiplerinin görüntülenmesi, analizi, yönetimi, listelenmesi ve arşivlenmesi için gerekli tüm araçları sağlar.

Nokta bulutu, hava&mobil fotoğrafları, panoramik görüntüler, 3B gerçeklik modeli gibi verilerden basit ve karmaşık ölçümler, hesaplamalar, obje çıkarımı ve ileri seviye analiz yapmak için gerekli tüm araçları sağlar. Obje çıkarımı ve ölçüm araçları ile hesaplanan parametreler öznitelik olarak mekânsal veritabanına yazılabilmektedir.

Orbit 3DM Publisher & Orbit 3DM Cloud

Çok büyük boyutlardaki hava&mobil fotoğrafları, panoramik görüntüler, nokta bulutu, 3B gerçeklik modeli, 3B vektör verileri ve diğer CBS veri kaynakları gibi birçok farklı veri tiplerini lokal veya global ölçekte bir server ortamında ya da bulut ortamında yayınlamak ve paylaşmak için kullanılmaktadır.

Yersel, hava, mobil haritalama sistemlerinden toplanan verilerin optimum şekilde yayınlanması, kullanıcılar tarafından görüntülenmesi ve analizinde etkili araçlar sağlamaktadır.

iTwin Capture Manage & Extract

Orbit 3DM Cloud and Orbit 3DM Publisher

 • Tüm yersel, mobil & hava ölçüm sistemlerini destekler.
 • Veriler 2B ve 3B ortamda görüntülenebilir.
 • Nokta bulutu, 3B Mesh (Gerçeklik Modeli) ve vektör veriler 3B ortamda görüntülenebilir.
 • Panoramik görüntü desteği
 • Eğik ve Nadir Görüntü desteği
 • CBS veri kaynaklarının görüntülenmesi
 • Vektör verileri, görüntü ve nokta bulutu ile üst üste görüntüleme
 • 3B Animasyon Videosu Hazırlama
 • Düşey ve yatay kesit oluşturma
 • Yapay 3B arka plan ayarlama
 • Nokta, çizgi, alan ve basit hacim ölçümü
 • Nokta bulutu, 3B model, SYM, referans düzlemler ve kesişimler üzerinden ölçüm
 • Nokta, yüzey, köşe ve çıkıntıları otomatik tanıma
 • Nokta bulutu ve görüntülerden ölçü alma ve obje çıkarımı
 • Ölçülerin CBS ve CAD formatlı olarak dışa aktarımı
 • Hızlı ve verimli otomatik/yarı otomatik obje çıkarımı
 • Nokta bulutu üzerinden obje çıkarımı için ileri seviye araçlar
 • Direk ve trafik işaretlerinin otomatik tespiti
 • 2B kat planları oluşturma
 • 5B hacim hesabı ve raporlama
 • Enkesit ve boykesit oluşturma ve dışa aktarma
 • CBS vektör verileri için gerekli araçlar
 • 3B Verilerin listelenmesi, doğruluğunun arttırılması, birleştirilmesi ve arşivlenmesi
 • Yer kontrol noktalarının yüklenmesi
 • Georeferanslama
 • 3B verilerin konum doğruğunun analizi ve iyileştirilmesi
 • Mobil verilerde çok geçişlerin temizlenmesi
 • Nokta bulutu içindeki hatalı noktaların ayıklanması
 • Nokta bulutunun optimizasyonu ve renklendirilmesi
 • 3B verilerin 3DM Publisher ve 3DM Cloud ortamına aktarılması
 • Varlık envanteri oluşturma ve varlık yönetimi
 • CBS vektör verileri için gerekli araçlar
 • Mekansal veri tabanı desteği (MsSQL, PostgreSQL, Oracle)
 • ·         CBS ve 3B verilerin web üzerinden yayınlanması

  ·         3B görüntüleyici ile webde yayınlama

  ·         3B görüntüleyici eklentileri ile 3. Parti iş akışları için yayınlama

  ·         Microstation, ArcGIS ve AutoCAD Map için hazır eklentiler

  ·         3D görüntüleyici için .NET JavaScript ve Python geliştirme kiti ile kullanıcı tanımlı eklenti oluşturma

  ·         Verilerin zaman serisi şeklinde organizasyonu

  ·         Verilerin gruplanması, kataloglanması ve arşivlenmesi

  ·         Kaynak metadataların sorgulanması ve görüntülenmesi

  ·         Çeşitli kaynaklardan gelen verilerin birleştirilerek yeni yayınların oluşturulması

  ·         Verilerin hizmet şeklinde depolanması ve paylaşılması (Orbit 3DM Cloud)

LinkedIn
YouTube
Instagram
Facebook