Altyapı

Akıllı Altyapı

Hidrolik Modelleme

 

Hidrolik modelleme; Altyapı sistemlerinin (su, kanalizasyon, drenaj ve taşkın) hidrolik olarak analiz edilerek tasarım ve işletimini kolaylaştıran sayısal bir modelleme yöntemidir.

Daha Fazla Oku

Kayıp ve Kaçak Analizi

 

Sisteme pompalanan su ile faturalanan su arasındaki fark, ek işletme maliyetlerine yol açmasının yanı sıra olumsuz sosyal ve ekolojik etkilere de yol açmaktadır.

Daha Fazla Oku

DMA Tasarımı, Planlama ve Modelleme

 

İzole Alt Bölgeler (DMA) yöntemi; Su tedariğini nitelik ve nicelik olarak iyileştirmenin en umut verici yöntemlerinden biridir.

Daha Fazla Oku

Drenaj Şebekesi Tasarım ve Modelleme

 

Etkili atık su ve yağmur suyu yönetimi, hem sel tehlikesinin azaltılmasında, hem de halk sağlığında kritik bir rol oynamaktadır.

Daha Fazla Oku

Drenaj Şebekesi Risk Yönetimi

 

Atık su ve yağmur suyu şebekelerinin dinamik modellerinin oluşturulması, sistemin tasarımına ve yönetimine yüksek katkı sağlar.

Daha Fazla Oku

Doğalgaz Dağıtım Şebekesi Modelleme

 

İlgili kuruluşun doğalgaz dağıtım ve iletim altyapısının tüm unsurlarıyla ve maksimum uyum gözetilerek modellenmesi, yönetilmesi ve sürdürülmesi.

Daha Fazla Oku
LinkedIn
YouTube
Instagram
Facebook